تصوف و شریعت
58 بازدید
ناشر: باشگاه اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر به گزارش و بررسى دیدگاه بزرگان تصوف و عرفان نسبت به شریعت و احکام عملىِ دین مى‏پردازد. مراد از صوفیان در این نوشتار بزرگان و افراد برجسته تصوف و عرفان مى‏باشد؛ افرادى که رشد و رواج تعالیم صوفیه وامدار آنان بوده است و مورد قبول صوفیان نیز مى‏باشند. بررسى رفتار و گفتار منسوبان و پیروان این راه و رسم و کسانى که ظاهر درویشى را به ارث برده‏اند تحقیقى جدا مى‏طلبد و طبعا نتایج دیگرى نیز در پى خواهد داشت.